Home > 2006/2007 Season > 2006 Grand Prix Final - © Barry Mittan jbmittan@skatetoday.com

ANDO20620042.jpg
Miki Ando
ANDO20620247.jpg
Miki Ando
ASADA20620038.jpg
Mao Asada
ASADA20620262.jpg
Mao Asada
DELOBEL-SCHOENFELDER2062008.jpg
Isabel Delobel & Olivier Schoenfelder
DENKOVA-STAVISKI20620111.jpg
Albena Denkova & Maxim Staviski
DENKOVA-STAVISKI20620155.jpg
Albena Denkova & Maxim Staviski
DOMNINA-SHABALIN20619979.jpg
Oksana Domnina & Maxim Shabalin
DOMNINA-SHABALIN20620153.jpg
Oksana Domnina & Maxim Shabalin
DUBREUIL-LAUZON20619899.jpg
Marie-France Dubreuil & Patrice Lauzon
DUBREUIL-LAUZON20620162.jpg
Marie-France Dubreuil & Patrice Lauzon
GREGORY-PETUKHOV20619875.jpg
Melissa Gregory & Denis Petukhov
GREGORY-PETUKHOV20619879.jpg
Melissa Gregory & Denis Petukhov
INOUE-BALDWIN20620058.jpg
Rena Inoue & John Baldwin
INOUE-BALDWIN20620295.jpg
Rena Inoue & John Baldwin
JOUBERT20620005.jpg
Brian Joubert
JOUBERT20620192.jpg
Brian Joubert
KHOKLOVA-NOVITSKI20619970.jpg
Jana Khokhlova & Sergei Novitski
KHOKLOVA-NOVITSKI20620085.jpg
Jana Khokhlova & Sergei Novitski
KIM20620030.jpg
Yu-Na Kim
KIM20620239.jpg
Yu-Na Kim
MARCOUX-BUNTIN20620048.jpg
Valerie Marcoux & Craig Buntin
MARCOUX-BUNTIN20620270.jpg
Valerie Marcoux & Craig Buntin
MEIER20620021.jpg
Sarah Meier
MEIER20620226.jpg
Sarah Meier
ODA20620002.jpg
Nobunari Oda
ODA20620170.jpg
Nobunari Oda
PETROVA-TIKHONOV20620062.jpg
Maria Petrova & Alexei Tikhonov
PETROVA-TIKHONOV20620274.jpg
Maria Petrova & Alexei Tikhonov
PODIUM-DANCE20620197.jpg
(l-r) Dubreuil & Lauzon, Denkova & Staviski, Domnina & Shabalin
PODIUM-DENKOVA-STAVISKI2062.jpg
Albena Denkova & Maxim Staviski
PODIUM-DUBREUIL-LAUZON20620.jpg
Marie-France Dubreuil & Patrice Lauzon
PODIUM-JOUBERT20620210.jpg
Brian Joubert
PODIUM-KIM20620315.jpg
Yu-Na Kim
PODIUM-LADIES20620313.jpg
(l-r) Mao Asada, Yu-Na Kim & Sarah Meier
PODIUM-MEN20620208.jpg
(l-r) Daisuke Takahashi, Brian Joubert & Nobunari Oda
PODIUM-PAIRS20620319.jpg
(l-r) Savchenko & Szolowky, Shen & Zhao, Zhang & Zhang
PODIUM-SHEN-ZHAO20620323.jpg
Xue Shen & Hongbo Zhao
PREAUBERT20619992.jpg
Alban Preaubert
PREAUBERT20620175.jpg
Alban Preaubert
SAVCHENKO-SZOLKOWY20620055.jpg
Aliona Savchenko &Robin Szolkowy
SAVCHENKO-SZOLKOWY20620293.jpg
Aliona Savchenko &Robin Szolkowy
SEBESTYEN20620010.jpg
Julia Sebestyen
SEBESTYEN20620214.jpg
Julia Sebestyen
SHEN-ZHAO20620076.jpg
Xue Shen & Hongbo Zhao
SHEN-ZHAO20620309.jpg
Xue Shen & Hongbo Zhao
SUGURI20620029.jpg
Fumie Suguri
SUGURI20620223.jpg
Fumie Suguri
TAKAHASHI20619908.jpg
Daisuke Takahashi
TAKAHASHI20620126.jpg
Daisuke Takahashi
53 files on 2 page(s) 1